Tutkimus

Hankkeessa tutkitaan lasten toimijuutta ja osallisuutta käyttäen lapsinäkökulmaisia menetelmiä.
Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää lapsiystävällisten toimintatapojen kehittämisessä.

Alla olevan linkin kautta löytyy raportti: Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana 2015. Lapsiystävällisyys ja lapsivaikutusten arviointi Lahdessa. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Raportti 

Työstimme myös ytimekkään ja käteen sopivan oppaan varhaiskasvatuksessa työskenteleville: Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana 2015. Lasten näkökulmia osallisuuteen. Opas osallisuuden huomioimiseen varhaiskasvatuksessa. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut.   


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti