Hankkeen kuvausLapsiystävällisyys ja varhaiskasvatus (LAVA -hanke)15.2–31.10.2015
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut
Kirkkokatu 16, 15140 Lahti
Kati Honkanen: kati.honkanen@helsinki.fi
Jaana Poikolainen: jaana.poikolainen@helsinki.fi

Hankkeen lähtökohta ja tausta 

Hankkeessa tuotetaan lapsinäkökulmaista tietoa Lahden kaupungin Lapsiystävällinen kunta -mallin (Lapsiystävällinen kunta, Lahti) työstämistä varten sekä järjestään koulutusta varhaiskasvatuksen oppilashuoltotyöhön ja varhaiskasvatuksen lakiuudistukseen liittyen. 

Tutkimus

Hankkeessa ”Lapsiystävällisyys ja varhaiskasvatus” huomioidaan lasten näkökulma hankkimalla lapsilta kokemuksellista tietoa mm. etnografisen tutkimuksen keinoin. Lasten kokemustietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä Lapsiystävällistä kunta -mallia.

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.” Yleisemmästä kuntatason palveluihin vaikuttamisesta säädetään esimerkiksi kuntalain (365/1995) 27 ja 28 §:ssä. Lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin voidaan järjestää osana varhaiskasvatuksen arjen tilanteita. Lapsilta saadut näkemykset ovat yksi tärkeä keino arvioida ja kehittää varhaiskasvatuspalvelua. Lasten näkemysten ja kokemusten tutkimusta ohjaa lapsinäkökulmainen ote.

Koulutus
 
Hankkeen aikana järjestetään koulutustilaisuuksia (2 kpl), joissa hyödynnetään myös työpajamenetelmiä. 
Koulutuksen sisällöt 21.5 ja 26.5.2015:
1) Perehdytään uuteen oppilashuoltolakiin ja sen merkitykseen ja vaikutukseen esiopetuksessa. (Luento)  
2) Varhaiskasvatuksen oppilashuoltotyön oppaan reflektointi (työpaja)
Jälkimmäinen osuus liittyy Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden (YAMK) opinnäytetyöhön, jossa tavoitteena on tuottaa opas varhaiskasvatuksen oppilashuoltoon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti