torstai 28. toukokuuta 2015

Lapsiystävällisyys ja varhaiskasvatus (LAVA) -tutkimus- ja kehittämishankkeessa tuotetaan tietoa lasten osallisuudesta ja toimijuudesta varhaiskasvatuksessa. Tietoa hyödynnetään Lahden kaupungin  lapsiystävällinen kunta -mallin rakentamisessa. Lisäksi hankkeessa työstetään lapsivaikutusten arviointimallia, jota käytetään Lahden kaupungin päätöksenteon valmistelussa. Mallia pilotoidaan ensimmäisenä kevään 2015 aikana Lahden maankäytössä.

Kati Honkanen
suunnittelija/tutkija
kati.honkanen@helsinki.fi
(31.1.2016 asti)Jaana Poikolainen
yliopistotutkija
jaana.poikolainen@helsinki.fi

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
PL 9, Siltavuorenpenger 5A
00014 Helsingin yliopisto