Tutkijat

Kati Honkanen, HTL 2012, suunnittelija/tutkija

Olen työskennellyt Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa, Lahdessa, vuodesta 2009. Tuolloin aloitin suunnittelijana parivuotisessa kehittämishankkeessa, joka kohdistui työttömien hyvinvoinnin tukemiseen Päijät-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla. Ennen Palmeniaan tuloani olen työskennellyt kehittämistehtävissä lapsiperheiden sosiaalityössä ja sosiaalipäivystyksessä sekä esimiehenä rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnassa. Minulla on kokemusta myös järjestösektorilla toimimisesta sosiaalialalla. Ennen sosiaalialalle tuloa työskentelin mm. matkaoppaana, joka antoikin hyvän pohjan asiakaskohtaamiseen.

Syksyllä 2012 valmistuin hallintotieteiden lisensiaatiksi pääaineenani julkisjohtaminen. Lisensiaatintutkimuksessa käsittelin lastensuojelun muutosjohtamista ja organisaatioiden kehittämistä. Kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimukseni puolestaan painottuu perheen jäsenten subjektiiviseen hyvinvointiin, erityisesti lasten näkökulmasta. 

Kuulun lapsinäkökulmaiseen tutkijaverkostoon, jossa monitieteisesti ja -menetelmällisesti tavoitellaan lapsen äänen esiintuomista ja lapsen kuulemista tutkimuksen keinoin.

Tutkimushanke Asuinalue lapsiperheiden kokemana antaa hyvän näköalan tarkastella lasten ja perheiden hyvinvointikokemuksia ja työskennellä niiden teemojen parissa, jotka ovat minulle tärkeitä.

Jaana Poikolainen, KT 2002, yliopistotutkija

Aloitin työskentelyn Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella (nyk. käyttäytymisteiden laitos) vuonna 2000. Kasvatustieteiden tohtoriksi valmistuin pari vuotta myöhemmin. Yliopistonlehtorina työskennellessäni työkenttääni kuului pääasiassa opetus perusopinnoista syventäviin opintoihin. Tutkimustyöni kytkeytyy pääasiassa perhetutkimuksen alaan (esim. työn & perheen yhteensovittaminen, koulutuspolitiikka & vanhempien kouluvalinnat, lasten, nuorten & lapsiperheiden vanhempien subjektiivinen hyvinvointi) , myös tutkimusmetodologia kiinnostaa.

Opetus- ja koulutuskokemusta olen hankkinut myös Helsingin yliopiston Avoimesta yliopistosta, Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja toisen asteen oppilaitoksesta. Muistelen edelleen lämmöllä työskentelyvuosia lastenhoitajana, työkokemus kaupalliselta alalta oli myös avartava.  

Olen Suomen Kasvatustieteellisen seuraan vuonna 2009 perustetun Perhe -erityisteemaryhmän johtoryhmän pj. Tavoitteena on kehittää kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja, lisätä perhetutkimuksen näkyvyyttä sekä tehdä tunnetuksi perhetutkimuksen moninaisia metodologisia lähestymistapoja ja teoreettisia näkökulmia.Toimin myös Suomen yhdyshenkilönä Pohjoismaisessa kasvatustieteen alan järjestössä: Families, Institutions and Communities in Educational Contexts (FICEC).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti